Lékaři

MVDr. Petr Holda

Lékař

zakladatel kliniky, ortopedie

po absolvování VFU Brno v roce 1996 a splnění povinné praxe na veterinární klinice Kolmá 

v Praze, založil rok poté veterinární kliniku H-VET v Horních Měcholupech. Pravidelně se 

účastní odborných seminářů a workshopů s problematikou ortopedických operací.2014 Workshop TTA

2015 První středoevropský workshop na techniku C-LOX v Praze

Záliby: 
sport, tenis

MVDr. Zdeněk Valeš

Lékař

spolumajitel kliniky, chirurgie, kardiologie, nemoci malých savců 

Na VFU Brno promoval v roce 1998.

Člen ČAVLMZ (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat)

Člen AEMV (The Association of Exotic Mammal Veterinarians) – Mezinárodní asociace veterinářů malých savců

Účast na světových kongresech:2006 WSAVA Praha 

2007 CAZWV Veterinary Dentistry Conference – Exotic Pets, Brno 

2009 CAZWV Soft Tissue Surgery in Exotic Pet Animals, Brno

2012 WSAVA/BSAVA Birmingham, Velká Británie

2012 Hill ́s Global Symposium of Feline Hyperthyroidism, Barcelona, Šapnělsko

2013 1st International Conference on Avian Herpetological and Exotic mammal medicine, Wiesenbaden, Německo

2016 ISFM Kongres, Malta

2018 Feline Medicine in the 21st Century, Montpellier, Francie

Zahraniční stáže2013 soukromá klinika Axel, Nizozemí

Záliby: 
fotografování, ornitologie, divadlo

MVDr. Renata Mertová

Lékař

veterinární lékařka se zaměřením na medicínu malých savců

na VFU Brno promovala v roce 2015

2017 účast na seminářích a workshopech se zaměřením na chirurgii a terapii onemocnění králíků, morčat, potkanů a dalších malých savců 

Záliby: 
procházky se psem

MVDr. Polina Rapekta

Lékař

veterinární lékařka se zaměřením na interní medicínu

na VFU Brno promovala v roce 2019

Záliby:
medicína, cestování, vaření

MVDr. Miriam Snítilá

Lékař

veterinární lékařka se zaměřením na choroby malých savců

na VFU Brno promovala v roce 2019

účastnila se mnoha konferenci a seminářů se zaměřením na medicínu malých zvířat

IV. international student conference – Exotic medicine as seen by practitioner, Wroclaw, 03/2018