Vakcinace

Vakcíny pomáhají předcházet mnoha nemocem, které postihují domácí zvířata. Očkování vašeho mazlíčka je již dlouho považováno za jeden z nejjednodušších způsobů, jak mu pomoci žít dlouhý a zdravý život. Nejen, že existují různé vakcíny pro různé nemoci, existují různé typy a kombinace vakcín. Očkování je postup, který má rizika a přínosy a které je třeba zvážit u každého domácího mazlíčka vzhledem k jeho životnímu stylu a zdraví. Váš veterinární lékař může určit režim očkování, který poskytne vašemu individuálnímu zvířeti nejbezpečnější a nejlepší ochranu.

Jak vakcíny fungují

Vakcíny pomáhají připravit imunitní systém těla na boj s invazí choroboplodných organismů. Vakcíny obsahují antigeny, které imunitnímu systému vypadají jako organismus způsobující onemocnění, ale ve skutečnosti nezpůsobují onemocnění. Když je vakcína zavedena do těla, imunitní systém je mírně stimulován. Pokud je domácí zvíře někdy vystaveno skutečné chorobě, jeho imunitní systém je nyní připraven ji zcela rozpoznat a bojovat s ní nebo snížit závažnost nemoci.

Které vakcíny jsou důležité

Pro psy:

Vakcíny proti psímu parvoviru, psince, psí hepatitidě a vzteklině jsou považovány za základní vakcíny. Mezi další vakcíny, které se podávají v závislosti na expozičním riziku psa, patří ty proti tetanu a bakteriím Bordetella bronchiseptica, Borrelia burgdorferi a Leptospira.

Pro kočky:

Vakcíny proti panleukopenii (psince), kočičímu kaliciviru, kočičímu herpesviru typu I (rhinotracheitida) a vzteklině se považují za základní vakcíny. Ostatní vakcíny se podávají v závislosti na životním stylu kočky; tyto zahrnují vakcíny pro virus kočičí leukémi a Chlamydophila felis.

Pro králíky:

Vakcíny proti myxomatóze a králičímu moru jsou důležité. Obě nemoci jsou přenášené bodavým hmyzem, a tak jsou rizikové i u králíků chovaným v bytech.

Stanovení načasování a četnosti očkování

Váš veterinární lékař může nejlépe určit očkovací schéma pro vašeho domácího mazlíčka. To bude záviset na typu vakcíny, věku vašeho mazlíčka, anamnéze, prostředí a životním stylu.

Pro štěňata:

Pokud má matka zdravý imunitní systém, štěně s největší pravděpodobností obdrží protilátky v mateřském mléce během kojení. Štěňata by měla dostat sérii očkování od šesti do osmi týdnů věku. Veterinární lékař by měl podstoupit minimálně tři očkování v intervalech tří až čtyř týdnů. Konečná dávka by měla být podána ve věku 3 měsíců.

Pro dospělé psy:

Někteří dospělí psi mohou dostávat určité vakcíny ročně, zatímco jiné vakcíny lze podávat každé tři roky.

Pro koťata:

Koťata automaticky dostávají protilátky v mléce, které jejich matka produkuje, pokud má jejich matka zdravý imunitní systém. Když je kotěti přibližně šest až osm týdnů, může váš veterinář začít podávat sérii vakcín ve třítýdenních nebo čtyřtýdenních intervalech, dokud kotě nedosáhne věku 3 měsíců.

Pro dospělé kočky:

Dospělé kočky mohou být přeočkovány ročně nebo každé tři roky.

Pro králíky:

Malá králíčata se očkují poprvé ve věku 10-ti týdnů. Dříve pouze v případě rizika nákazy. Pak je nutné chodit podle typu vakcíny každých 6-12 měsíců na pravidelná přeočkování.